Доставчици и материали

Доставчици и материали

Качеството на произвежданите от нас спални е от първостепенно

значение за бъдещето ни развитие като едно модерно и развиващо се

производство. Затова материалите, които използва фирмата при изработката

на спални, са изключително качествени и съобразени с изискванията на ЕС,

това са материал висок клас сертифицирани за качество на марките Егер,

Кайндл и Кроношпан.

Ние работим с дългогошни доставчици на много разнообразни материали

- масив, естествени фурнири, МДФ, ПДЧ в голяма гама от цветове и структури

и тн., имаме установени норми за контрол на качеството на доставяните от тях

материали това гарантира, че единствено качествени суровини и материали ще

бъдат вложени в производството на спални.

Политиката на фирмата към осигуряване на качествени материали и

суровини е отворена към доставчици и партньори. Философията е да се

комбинира високото качество на крайния продукт – разнообразни модели

спални с качеството на работа с доказали се на пазара в България и ЕС

доставчици на материали. Това ни дава възможност да изградим и задоволим

всякакъв тип и вкус в изграждането на удобни, комфортни и дълготрайни спални.

Развивайки се като модерно и успешно производство ние работим за да

осигурим здрави и комфортни спални за вески клиент, затова поддържаме

дългогодишно тясно сътрудничество с доставцичите на материали, като между

нас се осъществява двупосочна информационна връзка с цел разкриване на

потенциални възможности свързани не само с производството на спални и

доставката на качествени материали но и с изискванията на потребителите,

изсквания които се променят и ние трябва да задоволим. Затова информираме

своите доставчици своевременно за тях, за това дали са доволни и каква

степен те удовлетворяват тяхните очаквания и изисквания за качеството на

материалите от които ние произвеждаме спални.