обслужване

За да обслужваме качествено бързо и точно нашите клиенти в процеса

на избор и поръчка на спални, ние използваме креативният си потенциал,

образовани и опитни служители.

Почтеност и грижа за хората, творчество и способност за промяна,

непрекъснато повишаване на компетентност и ефективна работа в екип - това

са най-важните характеристики на нашия персонал ангажиран с проектиране и

производство на спални.

 Взаимоотношения.

Поддържаме възможно най-тясна връзка с клиентите, по пътя на

разкриване на техните желания и нужди с задаване на точни въпроси от страна

на нашите консултанти с цел задоволяване на потребностите им от удобни и

качествени спални.

Консултантите ни следват детайлна методология, която осигурява

приложимоста и качеството на избраните от клиента продукти – спални. Това

което остава е стабилен и аналитичен процес за трансформиране на идеите на

потребителите в продукти - спални, които покриват тяхните нужди и

вдъхновяват тяхното въображение.

Качественото обслужване на клиентите предполага не само да бъдат

адекватно посрещнати и разкрите техните потребности от вид и дизайн спални,

но и да бъдат надхвърлени специфичните им изисквания.

Проектантите и разработчиците в процеса на производство на спални

планират и разбработват продуктите с оглед на нуждите на потребителите, те

създават спални съобразно изискванията и нуждите на клиента:

За да се постигне всичко това специалистите в фирмата работя

съвместно с клиентиет за да:

 Да разберат какви спални точно искат потребителите, техните нужди ,

мотивация и контекст

 Да разберат изисквания, възможностите и ограничения на цялостния

интериор и помещенията предназначени за спални ;

 Да преведат това знание в 3 D проекти, планове и оферти за спални

чиито, съдържание отговаря на изискванията на клиента за качествени спални,

които са удобни и желани, като в същото време са икономически оправдани и

технически изпълними.